Wyposażenie stanowisk

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU STANOWISK
DO PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW IIB – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Tematyka zadań i wyposażenie stanowisk dla wszystkich grup tematycznych są zgodne z zakresem wiedzy i umiejętności podanymi w regulaminie olimpiady

 

Grupa mechatroniczna

Grupa teleinformatyczna

Grupa informatyczna

Grupa elektroniczna i elektroniki medycznej

Grupa elektrotechniki

 

Komentarze są wyłączone.